บริการ

ด้านบริการหอพัก และรถรับส่งนักเรียน

ข้อมูลด้านบริการ

ข้อมูลด้านบริการจากทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
 • Dormitory

  หอพักสำหรับนักเรียนประจำ
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท (เก็บครั้งเดียว)
  • ค่าธรรมเนียมนักเรียนประจำ 19,000 บาท/ภาคเรียน
  • ครูดูแลนักเรียน
  • อาหาร
  • ที่พัก
  • ทีวี
  • คอมพิวเตอร์
  • บริการซัก-รีด
  • ค่ากิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนจัดให้
 • School Bus

  รถรับส่งนักเรียน

  โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 มีรถตู้ปรับอากาศให้บริการรับ-ส่ง มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนพร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำรถทุกคัน ค่าธรรมเนียมตามระยะทาง*