Friend & Family Yes II 2016

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

พิธีเปิดและขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี

dsc_3017

dsc_3027

dsc_3010

dsc_3038

dsc_3012

dsc_3014

dsc_2997

dsc_2795

dsc_2796

dsc_2799

dsc_2802

dsc_2805

dsc_2808

dsc_2814

dsc_2820

dsc_2823

dsc_2824

dsc_2829

dsc_2830

dsc_2833

dsc_2840

dsc_2845

dsc_2851

dsc_2864

dsc_2865

dsc_2868

dsc_2877

dsc_2878

dsc_2884

dsc_2889

dsc_2897

dsc_2902

dsc_2906

dsc_2913

dsc_2918

dsc_2930

dsc_2932

dsc_2934

dsc_2956

dsc_2957

dsc_2959

dsc_2972

dsc_2974

dsc_2975

dsc_2976

dsc_2977

dsc_2978

dsc_2979

dsc_2987

 

dsc_3002

dsc_3003

dsc_3043

dsc_3046

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม