• เตรียมความพร้อมให้ลูกรัก

  ได้รับรางวัลสถานเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น 5 ปีซ้อน ( ปี 2551-2555 ) จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1
/
3
/

Nursery

คอร์สเตรียมอนุบาล
 • รับอายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ
 • บูรณาการด้านการสอนโดยการนำทฤษฎี BBL มาใช้
 • สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นครบครัน
 • ห้องเรียนปรับอากาศ สะอาด ปลอดภัย
 • มีวัสดุยืดหยุ่น ห้องน้ำสุขภัณฑ์ เฉพาะสำหรับเด็ก
 • อาหารกลางวันและอาหารว่างถูกหลักโภชนาการ
 • กรณีชำระรายคอร์สมีประกันอุบัติเหตุ
 • จัดประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ
 • ขอเชิญเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนตัดสินใจ

ได้รับรางวัลสถานเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น 5 ปีซ้อน ( ปี 2551-2555 )
จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Best Child Care Center “The Little”  YES “Child Day Care” from 2008 – 2012

เฉลี่ยเพียงเดือนละ

3,000 บาท

12,000 บาท / คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม

ผลตอบรับจากผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนดูแลลูกได้ดีมากเลยครับ ลูกมาเรียนแล้วมีพัฒนาการที่ดีรู้สึกชอบการมาโรงเรียน

Thapawaris CK
Thapawaris CK, ผู้ปกครอง