รางวัลและเกียรติประวัติที่ได้รับ

รางวัลและเกียรติประวัติที่ทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ได้รับ

เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ดีมาก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี

( พ.ศ. 2558 )

รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติจาก สช. (เหรียญทองแดง)

( พ.ศ. 2557 )

รางวัลชมเชยการแข่งขัน “English Speech Contest 2013” ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท 4

( พ.ศ. 2556 )

รางวัลชมเชยการแข่งขัน “English Speech Contest 2013” ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท 3

( พ.ศ. 2556 )

ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขัน YES-Thailand’s Outstanding Ambassadors Contest : YES-TOAC 2012 (English Contest) จาก พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

( พ.ศ. 2555 )

ได้รับรางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น “ยุวทูตน้อย” 5 ปีซ้อน

( พ.ศ.2551 - 2555 )

ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาพระราชทานประจำปี 2554

( พ.ศ. 2554 )

ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง/เหรียญเพชร

( พ.ศ. 2553 - 2554 )