• โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

  Youth Exchange School II

  การันตีด้านภาษาเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดีเยี่ยม
  ดูหลักสูตร
1
/
3
/
YESIIUBON_logo150

We Are 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป มั่นใจเลือกเรียนที่โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2  YES II School อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตของยุวทูตศึกษา 2

banner-2
banner-1
banner-3

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การศึกษาหาความรู้ ใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษ์ความเป็นไทยในสังคมนานาชาติ ดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขเหมาะสมกับบริบทแห่งสังคมนั้นๆ

 • ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศกิจกรรม
 • สาระความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

12804760_1088001151254553_9118375763270115969_n

อังคาร 03การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการโดยท่าน ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ร่วมต้อนรับ ดังรายนามตอไปนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ

อ่านต่อ

ประกาศกิจกรรม

13285563_10204771907776974_126366842_n

ศุกร์ 05กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักคำว่า “ประชาธิปไตย” และเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเ

อ่านต่อ

สาระความรู้

ๅ

ศุกร์ 01​ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งปี 2015

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา นั่นเป็นเพราะมนุษย์ต้องการคิดค้นวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลกให้ดีย

อ่านต่อ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

English Program (EP) and English as a Second Language (ESL)

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีในสังกัด สช แห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตร English Program (EP) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Nursery
 • English Program (EP)
 • English as a Second Language (ESL)
nursery-2

เตรียมอนุบาล

Nursery Program
primary-1

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน

English Program
primary-3

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม

English as a Second Language Program

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้จาก AEC สู่ International.

อัลบัมภาพถ่าย

รวมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2