โรงเรียนยุวทูศึกษา2 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)

By thapwaris 3 ปี agoNo Comments

โรงเรียนยุวทูศึกษา2 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Comments

comments

Categories:
  News, ประชาสัมพันธ์