โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

By thapwaris 3 ปี agoNo Comments

โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Comments

comments

Categories:
  News, ประชาสัมพันธ์