โครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

โครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

4667

4664

4665

4666

 

4669

4670

4671

4672

4673

4674

4676

4677

4678

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม