ร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนทราบถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

เหลืออีกเพียง 6 วันก็จะถึงวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ จึงร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนทราบถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และเชิญชวนผู้ปกครองผู้มีสิทธิ์ทุกท่านร่วมกันใช้สิทธิ์ ใช้เสียงโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒

IMG_20160801_080302

IMG_20160801_081306

IMG_20160801_081353

IMG_20160801_081410

IMG_20160801_081425

IMG_20160801_081438

IMG_20160801_081519

IMG_20160801_081637

IMG_20160801_082200

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม