รางวัลการประกวดการตกแต่งเทียนพรรษาและการประกวดจัดป้ายนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

น.ส.ชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการตกแต่งเทียนพรรษาและการประกวดจัดป้ายนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_606

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_881

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_1044

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_1235

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_1500

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_1548

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_1720

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_2008

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_3723

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_4257

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_4509

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_5419

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_5521

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_5841

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_6639

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_6939

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_7106

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_7464

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_7472

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_7501

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_7677

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_8066

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_8210

5 ส.ค. 59 มอบรางวัล_8866

5 ส_0.ค. 59 มอบรางวัล_7464

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม