“รวมพลังแห่งความภักดี”

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

นายพรชัย วงษ์ทองเหลือ ผู้จัดการโรงเรียน นายสุมิตร เสนสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุภาพ อดกลั้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน “รวมพลังแห่งความภักดี” รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี โดยผู้จัดการโรงเรียน นำคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ อธิษฐานและนั่งสมาธิเป็นเวลา ๙ นาที

dsc_3577

dsc_3676

dsc_3704

dsc_3574

dsc_3548

dsc_3553

dsc_3556

dsc_3561

dsc_3563

dsc_3568

dsc_3569

dsc_3571

dsc_3572

dsc_3573

 

 

dsc_3578

dsc_3580

dsc_3581

dsc_3591

dsc_3592

dsc_3599

dsc_3601

dsc_3607

dsc_3608

dsc_3609

dsc_3611

dsc_3612

dsc_3616

dsc_3617

dsc_3619

dsc_3620

dsc_3623

dsc_3624

dsc_3625

dsc_3626

dsc_3628

dsc_3629

dsc_3631

dsc_3633

dsc_3641

dsc_3642

dsc_3643

dsc_3644

dsc_3645

dsc_3646 dsc_3647

dsc_3649

dsc_3652

dsc_3654

dsc_3544

 

dsc_3698

dsc_3739

dsc_3741

dsc_3743

dsc_3744

dsc_3745

dsc_3747

dsc_3751

dsc_3752

dsc_3753

dsc_3757

dsc_3765

dsc_3769

dsc_3770

dsc_3773

dsc_3777

dsc_3781

dsc_3783

dsc_3787

dsc_3794

dsc_3796

dsc_3801

dsc_3805

dsc_3817

dsc_3825

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม