ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อมาศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอน หลักการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ของโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม