มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

น.ส.ชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสี การอ่านข่าว การแต่งเรื่องจากภาพที่กำหนด การระบายสี การเล่านิทาน การเล่าเรื่องราวภาษาไทย การเล่าเรื่องราวภาษาอังกฤษ และการเล่าเรื่องราวภาษาจีน เป็นต้น ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒

1 2 3 4 5 6 13632894_933322700111118_913625324_o

13639553_933322793444442_206127280_o

13663572_933322763444445_462364224_o

13681990_933322720111116_770392854_o

13836050_933322706777784_1609050842_o 13838483_933322693444452_329522804_o

สัปดาห์ห้องสมุด_426

สัปดาห์ห้องสมุด_797

สัปดาห์ห้องสมุด_948

สัปดาห์ห้องสมุด_1051

สัปดาห์ห้องสมุด_1329

สัปดาห์ห้องสมุด_1885

สัปดาห์ห้องสมุด_2194

สัปดาห์ห้องสมุด_3581

สัปดาห์ห้องสมุด_3739

สัปดาห์ห้องสมุด_4915

สัปดาห์ห้องสมุด_4936

สัปดาห์ห้องสมุด_5146

สัปดาห์ห้องสมุด_5169

สัปดาห์ห้องสมุด_5181

สัปดาห์ห้องสมุด_5225

สัปดาห์ห้องสมุด_5280

สัปดาห์ห้องสมุด_5911

สัปดาห์ห้องสมุด_6159

สัปดาห์ห้องสมุด_6240

สัปดาห์ห้องสมุด_7492

สัปดาห์ห้องสมุด_7630

สัปดาห์ห้องสมุด_7812

สัปดาห์ห้องสมุด_7992

สัปดาห์ห้องสมุด_8291

สัปดาห์ห้องสมุด_8293

สัปดาห์ห้องสมุด_8655

สัปดาห์ห้องสมุด_9024

สัปดาห์ห้องสมุด_9319

สัปดาห์ห้องสมุด_9577

สัปดาห์ห้องสมุด_9810

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม