พิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมี นางจาฏุพัจน์ สุธรรมวิจิตร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 นายพรชัย วงษ์ทองเหลือ ผู้จัดการโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ นายธนัช แก้วเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลูกรัก นายสุมิตร เสนสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ นายประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จ นางสมทรง สารธิยากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

25590916_2161

25590916_9432

25590916_1617

25590916_7479

25590916_8849
25590916_3793

25590916_4274

25590916_6899

 

25590916_8884

 

25590916_9464

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม