ผู้อำนายการ นางสาวชนนี ริมทอง รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

By thapwaris 3 ปี agoNo Comments

ท่านผู้อำนายการ นางสาวชนนี ริมทอง รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้ท่านชนนี ริมทองได้สร้างคุณงามความดีและพัฒนาวงการศึกษาจังหวัดอุบลฯ เพื่อเปิดโอกาสความเป็นอัจฉริยะภาพทางด้านภาษา โดยท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งปณิธานในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการศึกษาโดยเน้นภาษาเป็นสำคัญเพื่อต่อยอดและการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาศักยภาพของยุวทูตให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ท่านเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ต้นแบบผู้บริหาร และความเป็นครูอย่างแท้จริง ทางคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ขอแสดงความยินดีและพร้อมพัฒนาให้โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ก้าวสู่ระดับสากล

 

Comments

comments

Categories:
  Activities, ประกาศกิจกรรม