ผลการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

ผลการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา 2560  ระดับภาค ณ จ.กาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่  11-12 กุมภาพันธ์  2561

  1. Impromptu speech ป.4-6   ระดับเหรียญทอง

ด.ญ.อัญชิสา  โฆษิตากาศ

ครูผู้ฝึกซ้อม    MR.Baker  Danail

  1. มารยาทไทย ม.1-3 ระดับเหรียญทอง

นายพิษณุ  สาระภัย

ด.ญ.ศศิพิมพ์  จันทร์เรือง

ครูผู้ฝึกซ้อม    นางรัตนพร  ผลสอน    นายทรงวิทย์  กูฏโสม

  1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับเหรียญทอง

ด.ช.ณัฐวัฒน์  ปริหา

ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสาวสาวิตรี  สาธุ

  1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3

ด.ญ.ปณาลี  ทองประเสริฐ

ครูผู้ฝึกซ้อม    นางสาวกฤษณา  ซื่อตรง

  1. คิดเลขเร็ว ป.4-6

ด.ช.ภูมิ  ทองประสริฐ

ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวกฤษณา  ซื่อตรง

  1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ระดับเหรียญเงิน

ด.ญ.กรรณา  เมืองเทียนวัฒนา

ด.ญ.วิลาวัลย์  กันตา

ด.ญ.อินทิรา  ตรีวิชัย

ครูผู้ฝึกซ้อม    นางสาวพาทิศชา  พรมดีศ์      นายรณกร โพธิ์พรม

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม