กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมอาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

2น.ส.ชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2  เป็นประธานในกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยมี พระมหาสมพร และคณะพระวิทยากรจากวัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้บรรยายธรรม ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อได้รู้ถึงความสำคัญ ความเป็นมาการปฏิบัติตนและได้สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมี นายสุมิตร เสนสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุภาพ อดกลั้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

 

3 5 6

7

8         9

10     11   12

13  14     15

16  17    18

19  20     21

22   23     24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม