นางสาวดาลาวะดี แก้วดวงดี พร้อมครอบครัว มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมให้กับทางโรงเรียน

By chatchai Mingmalee 1 ปี agoNo Comments

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวดาลาวะดี แก้วดวงดี พร้อมครอบครัว มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมให้กับทางโรงเรียน จำนวน 10,000 บาท โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นายอนุภาพ อดกลั้น เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ และทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม