นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ กับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1212

1215

1216

1217

19613

19614

19615

19617

19620

19622

19623

19624

19627

19630

19632

19633

19634

19639

33023

33024

33025

33026

33028

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม