ธงรักษ์สะอาด

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

                         น.ส.ชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ ได้มอบธงรักษ์สะอาดให้กับห้องเรียนที่รักษาความสะอาด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนของตนเอง และความสะอาดภายในภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

ธงสีเขียว หมายถึง ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย

ธงสีเหลือง หมายถึง ห้องเรียนสะอาด อยู่ในเกณฑ์พอใช้

ธงสีแดง หมายถึง ห้องเรียนไม่สะอาด ควรปรับปรุง

17643

17645

17647

17651

17652

17653

17654

17657

17658

17659

17661

ความสะอาดห้องเรียน_7726

ความสะอาดห้องเรียน_8307

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม