ธงรักษ์สะอาด

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

                         นายอนุภาพ อดกลั้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้มอบธงรักษ์สะอาดให้กับห้องเรียนที่รักษาความสะอาด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนของตนเอง และความสะอาดภายในภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

ธงสีเขียว หมายถึง ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย

ธงสีเหลือง หมายถึง ห้องเรียนสะอาด อยู่ในเกณฑ์พอใช้

ธงสีแดง หมายถึง ห้องเรียนไม่สะอาด ควรปรับปรุง

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_543

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_1090

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_1192

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_1528

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_2251

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_2973

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_3270

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_3285

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_3391

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_3636

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_3674

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_3835

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_5281

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_6038

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_6415

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_6570

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_7409

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_8630

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_8699

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94_9716

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม