ทัศนศึกษาของสายชั้นอนุบาล

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

คณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลเดินทางไปทัศนศึกษาหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามมาตรฐานที่ ๔ กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กองบิน ๒๑

14060355_1686553561669676_1870329665_o
14074947_1686553565003009_448425380_o

14075029_1686553551669677_1664818563_o

14075045_1686553558336343_1818469769_o

14075236_1686553448336354_1083990640_o

14087341_1686553398336359_877918754_o

14123461_1686553371669695_1946873901_o

14123585_1686553541669678_1377394456_o

14124216_1686553548336344_1194030697_o

14138979_1686553571669675_1308131553_o

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม