งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ กับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Science Fair G.1-3_416

Science Fair G.1-3_427

Science Fair G.1-3_666

Science Fair G.1-3_968

Science Fair G.1-3_1062

Science Fair G.1-3_1251

Science Fair G.1-3_2062

Science Fair G.1-3_2673

Science Fair G.1-3_3526

Science Fair G.1-3_4058

Science Fair G.1-3_4645

Science Fair G.1-3_5433

Science Fair G.1-3_5585

Science Fair G.1-3_6251

Science Fair G.1-3_6790

Science Fair G.1-3_7123

Science Fair G.1-3_7197

Science Fair G.1-3_9034

Science Fair G.1-3_9543

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม