คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าอวยพรและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments