คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าอวยพรและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

By chatchai Mingmalee 10 เดือน agoไม่มีความเห็น