ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ “ผ่าทางตัน..ปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง”

By chana wongthonglaue 4 ปี agoNo Comments

ฟรีค่าลงทะเบียนมูลค่า 1500 บาท!!

สนับสนุนโดยชมรมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

รับสมัครท่านผู้ปกครองที่สนใจร่วมอบรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รับจำนวน 15 ท่าน 

ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมอบรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

*วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

08.30 น.- 09.30 น. Social media เหรียญสองด้าน ดาบสองคม โดย นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล

09.30 น.- 10.30 น. ช่วยเด็กให้อยู่รอดกับระบบการเรียนไทยในปัจจุบัน โดย รศ.นพ.วิจารณ์  บุญสิทธิ

10.30 น.- 11.30 น. การดูแลเด็กพิเศษด้วยใจ by heart โดยครูนิรมล เอ็มรัตน์

11.30 น.- 12.30 น. เลี้ยงลูกอย่างให้ลั๊ลลา โดย นพ.ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล

12.30 น.- 13.30 น. พักกลางวัน

13.30 น.- 16.00 น. Workshop เทคนิคการรับมือกับเด็กสมาธิสั้นและเด็กดื้อ

*วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 น.- 15.00 น. Workshop เทคนิคการเลี้ยงลูกในวัยต่างๆ

สนใจติดต่อที่ ครูวราภรณ์ 0867334490 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

12659810_1044770402231763_1440424127_n

Comments

comments

Category:
  ประชาสัมพันธ์