ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐธยาน์พร ทูลสิงห์ และ เด็กหญิงแพรวา ปริพุฒิ

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐธยาน์พร ทูลสิงห์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ เด็กหญิงแพรวา ปริพุฒิ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๗ รอบซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยได้กำหนดจัด ณ วัดบ้านปลาดุก วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

13393013_10204832615054618_1200131940_n

13382241_10204832618094694_794852877_n

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม