กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

นายพรชัย วงษ์ทองเหลือ ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีการไหว้ครู โดยมีนางสาวชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุมิตร เสนสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุภาพ อดกลั้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีการประกวดพานไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒

DSC_0936

DSC_0939

DSC_0968

DSC_0979

DSC_0986

DSC_0993

3192

3196

3198

3210

3223

3222

DSC_1042

DSC_1031

DSC_1045

DSC_1047

DSC_1016

DSC_0994

DSC_0995

3225

DSC_0921

DSC_1004

DSC_1006

DSC_0998

DSC_0967

DSC_0997

DSC_0963

DSC_0946

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม