กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

By chatchai Mingmalee 1 ปี agoNo Comments

นางประไพรศรี วันทาสุข หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560 โดยมี นางจาฎุพัจน์ สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ นายอนุภาพ อดกลั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม