กิจกรรมวันลอยกระทง 2017

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

นายพรชัย วงษ์ทองเหลือ ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสนามหญ้า โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม