กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ปีที่ 10 วันที่ 29 มิถุนายน 2558

By thapwaris 3 ปี agoNo Comments

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ปีที่ 10 วันที่ 29 มิถุนายน 2558

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นำโดยท่านอาคม ริมทอง คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 29 มิถุนายน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนร่วมกับบำเพ็ญกุศลและทำบุญสนับสนุนการจัดการศึกษา และพื่อให้โรงเรียนได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครูให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา

11701100_950238775038242_2772979285910578576_n 11696806_1645899732363188_1497972401_n 11657438_1645896012363560_541252535_n 11647210_1645899675696527_127723885_n

Comments

comments

Categories:
  News, ประชาสัมพันธ์