กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม ของสายชั้น ป.1-ป.3 และ สายชั้น ม.1 – ม.3

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

นายสุมิตร เสนสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม ของสายชั้น ป.1-ป.3 และ สายชั้น ม.1 – ม.3 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี

 

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม