กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

กิจกรรมการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒

12886  12884   13348718_1142887202472819_663974666_n

13342078_1142886392472900_897790183_n  12895   13336415_1142886995806173_1967821334_n

13336369_1142887215806151_495845437_n  13342311_1142887225806150_1181835369_n   13318551_1142888432472696_134695117_n

12896  12897   12898

12894  12893   13336405_1142885855806287_10674359_n

13329889_1142886039139602_916115956_n  13318468_1142885715806301_925364060_n

12885

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม