กำหนดการโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

By thapwaris 3 ปี agoNo Comments

กำหนดการโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
– กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2558 วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558
– ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2558
– เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
– ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558

Comments

comments

Categories:
  News, ประชาสัมพันธ์