การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ ไปที่ตลาดบัวสอนสิริ ระหว่างการเดิน จะมีการแจกสติ๊กเกอร์ แจกเอกสารเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด และถือป้ายรณรงค์โดยมีข้อความว่า “ขอบคุณที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ” เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

รณรงค์ยาเสพติด_6943

รณรงค์ยาเสพติด_3296

รณรงค์ยาเสพติด_3701

รณรงค์ยาเสพติด_2927

รณรงค์ยาเสพติด_2607

รณรงค์ยาเสพติด_4819

รณรงค์ยาเสพติด_8074

รณรงค์ยาเสพติด_6464

รณรงค์ยาเสพติด_2930

รณรงค์ยาเสพติด_477

รณรงค์ยาเสพติด_9982

รณรงค์ยาเสพติด_9158

รณรงค์ยาเสพติด_4129

รณรงค์ยาเสพติด_2547

 

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม