การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Coaching”

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

“สร้างพลังการเรียนรู้ด้วยการโค้ช” ชมรมผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี โดยมี โค้ชสิราวิชญ์วัชรกาฬ (โค้ชเขี้ยว) เป็นวิทยากรในการบรรยายเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

Coaching ผู้ปกครอง_8226

Coaching ผู้ปกครอง_7966

Coaching ผู้ปกครอง_8063

 

Coaching ผู้ปกครอง_8812

Coaching ผู้ปกครอง_9471

Coaching ผู้ปกครอง_621

Coaching ผู้ปกครอง_3075

Coaching ผู้ปกครอง_3344

Coaching ผู้ปกครอง_3562

Coaching ผู้ปกครอง_4041

Coaching ผู้ปกครอง_6407

Coaching ผู้ปกครอง_6715

 

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม