การอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร “ครูยุคใหม่ในบทบาทโค้ช:สร้างพลังการเรียนรู้ด้วยการโค้ช (Teacher As Coach)”

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร “ครูยุคใหม่ในบทบาทโค้ช:สร้างพลังการเรียนรู้ด้วยการโค้ช (Teacher As Coach)” โดยมี โค้ชสิราวิชญ์วัชรกาฬ (โค้ชเขี้ยว) เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สพป.อบ.๑ – ๕ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทับทิมสยาม ๓ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์

อบรมโค้ช_5329

อบรมโค้ช_6054

อบรมโค้ช_9321

อบรมโค้ช_8315

อบรมโค้ช_7492

อบรมโค้ช_7729

Teacher as Coach_9614

Teacher as Coach_683

อบรมโค้ช_4795

Teacher as Coach_5820

Teacher as Coach_4179

Teacher as Coach_2155

Teacher as Coach_1119

Teacher as Coach_1221

Teacher as Coach_4431

Teacher as Coach_2664

Teacher as Coach_1491_0

Teacher as Coach_1626_0

Teacher as Coach_1796_1

 

Teacher as Coach_2261_0

Teacher as Coach_2311_0

Teacher as Coach_2451

Teacher as Coach_2747_0

Teacher as Coach_2839_1

Teacher as Coach_2920_1

Teacher as Coach_3401_0

Teacher as Coach_3794_0

Teacher as Coach_1052

Teacher as Coach_3888_0

 

Teacher as Coach_4283

 

Teacher as Coach_4345_0

Teacher as Coach_4365_0

 

Teacher as Coach_4858_0

Teacher as Coach_4949_0

Teacher as Coach_5440

Teacher as Coach_5551

 

 

Teacher as Coach_5888_0

 

Teacher as Coach_6795_0

 

Teacher as Coach_7624_0

 

Teacher as Coach_8781

 

Teacher as Coach_9265_1

 

Teacher as Coach_9436_0

Teacher as Coach_9849

Teacher as Coach_9889_0

Teacher as Coach_9943

อบรมโค้ช_4664

อบรมโค้ช_6211

อบรมโค้ช_6295

อบรมโค้ช_6438

อบรมโค้ช_7211

อบรมโค้ช_7529

 

อบรมโค้ช_8434

อบรมโค้ช_8585

อบรมโค้ช_9359

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม