การสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี ๒๕๕๙

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

การสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอาคารมัธยม โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี
83137

83139

83145

83147

83143

83136

83146

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม