การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ทุกรายการ ณ ศูนย์แข่งขันอัสสัมชัญ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขัน และซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

20997

21003

IMG_20160906_131947

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม