การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ตอบคำถามอย่างมากมาย เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้

30799

30804

30806

 

30808

30810

30813

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม