การตรวจสอบนับนักเรียนเพื่อขอรับการอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผอ.สพป.อบ.๑ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ.๑ และคณะ เข้าทำการตรวจสอบนับนักเรียนเพื่อขอรับการอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร นางสาวชนนี ริมทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

สพป.อบ.1_520

สพป.อบ.1_1520

สพป.อบ.1_110

สพป.อบ.1_9187

สพป.อบ.1_382

สพป.อบ.1_848

สพป.อบ.1_1250

สพป.อบ.1_4555

สพป.อบ.1_187

สพป.อบ.1_384

สพป.อบ.1_865

สพป.อบ.1_997

สพป.อบ.1_1040

สพป.อบ.1_1629

สพป.อบ.1_1822

 

สพป.อบ.1_3195

สพป.อบ.1_3289

สพป.อบ.1_3335

สพป.อบ.1_3783

สพป.อบ.1_3945

 

สพป.อบ.1_4795

สพป.อบ.1_4970

สพป.อบ.1_8131

 

สพป.อบ.1_9535

สพป.อบ.1_9824

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม