การตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart classroom)

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ.1 และนางพิสมัย สุขรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี น.ส.ชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครู เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

img_20161027_112713

img_20161027_112632

img_20161027_110532

img_20161027_111108_1

img_20161027_111122

img_20161027_111130

img_20161027_111144

img_20161027_111306

img_20161027_111327

 

img_20161027_112904_1

img_20161027_112941

img_20161027_113234

img_20161027_114038

img_20161027_114051

img_20161027_114124

img_20161027_114139

img_20161027_114215

img_20161027_114253

img_20161027_114635

img_20161027_114723

 

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม